Działalność naukowa

Konferencje

Jedną z aktywności SKNT jest organizowanie ogólnopolskich studencko-doktoranckich konferencji naukowych poświęconych zagadnieniom teorii teatru i dramatu. Nasze coroczne spotkania ze studentami, doktorantami, ale także wykładowcami zaproszonymi do udziału w obradach w roli honorowych prelegentów i osób prowadzących panele dyskusyjne, mają już swoją wieloletnią tradycję. Ideą naszych konferencji jest nie tylko prezentacja badań w formie referatu bądź prelekcji, ale także wymiana doświadczeń i nawiązanie kontaktu z kolegami z innych ośrodków naukowych w kraju. Jesteśmy bowiem przekonani, że konferencje naukowe powinny być także okazją na zapoznanie się z działalnością innych ośrodków badawczy i stać się impulsem do współpracy w przyszłości. Wybrane referaty są publikowane w Zeszytach Naukowych Kulturoznawców. Więcej…

Obozy naukowe

Od poczatku istnienia Koła jednym z jego stałych punktów działalności były wyjazdy na obozu naukowe. Każdemu z wyjazdów towarzyszy temat przwodni, który jest rozwijany przez uczestników w trakcie indywidualnych wystapień oraz dyskusji. Obozy naukowe odbywają się zazwyczaj w przerwie semestralnej lub wakacyjnej. Do tej pory odwiedziliśmy m.in.: Szczecin, Berlin, Kalwarię Zebrzydowską, Władysławowo, Bożenkowo, Jelenią Gorę, Zakopane, Kalisz i wiele innych. Więcej…

Edukacja

Uczestniczymy regularnie w spotkaniach i warsztatach dla studentów teatrologii organizowanych przez inne ośrodki badawcze lub instytucje, ale również sami podejmujemy działania z zakresu edukacji teatralnej. W ostatnich latach prowadziliśmy spotkania z twórcami teatru (m.in. w ramach Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych), warsztaty dla dzieci („Uniwersytet dla dzieci”), przygotowywaliśmy wystąpienia i prelekcje dla studentów podczas Festiwalu Nauki i Techniki oraz akcji Dotknij Teatru jak również wycieczki teatralne Cooltural travel (jednodniowy wyjazd, którego uczestnicy mają szansę obejrzeć jeden z wybitnych spektakli europejskich, gościnnie występujących w Polsce). Wydawaliśmy wiele gazet festiwalowych (Karty Fesiwalowe, Tupot, Tupotem, Akt itd.), w których ukazywały się (i nadal ukazują się) recenzje teatralne, felietony i teksty o historii teatru. Naszą ostatnią aktywnością edukacyjną jest udział w Specerowniku Teatralnym. Więcej…