Konferencje

„Zaglądać tam, gdzie patrzenie wzbronione.” Tabu w teatrze i dramacie współczesnym

5-6 maja 2017

Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE TEATROLOGÓW UŁ

KATEDRA DRAMATU I TEATRU UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

Studenckie Koło Naukowe Teatrologów UŁ serdecznie zaprasza na Ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową zatytułowaną „Zaglądać tam, gdzie patrzenie wzbronione.” Tabu w teatrze i dramacie współczesnym, która odbędzie się 5-6 maja 2017 roku w Instytucie Kultury Współczesnej UŁ w Łodzi.

Nasze obrady pragniemy poświęcić problematyce tabu we współczesnym teatrze i dramacie. Interesuje nas, jak funkcjonują zakazy kulturowe w przestrzeni teatru i literatury dramatycznej – które z zakazanych tematów są poruszane przez współczesnych twórców teatralnych i jakie mechanizmy przełamywania tabu uruchamiają ci twórcy. Tytułem konferencji przywołujemy, aktualne jak nigdy, słowa z Orędzia na Międzynarodowy Dzień Teatru 2015 autorstwa Krzysztofa Warlikowskiego:  „Nie potrafimy już budować wież, a mury, które uparcie wznosimy, nie chronią nas przed niczym, przeciwnie, same wymagają ochrony i troski, która pożera gros naszej życiowej energii. I nie mamy już siły, żeby próbować dojrzeć to, co jest za bramą, za murem. A właśnie wobec tego powinien istnieć teatr i w tym szukać swojej mocy. Zaglądać tam, gdzie patrzenie wzbronione.”

W jakie bolesne przestrzenie powinien zaglądać teatr? Czy może oswoił już to, co zakazane i przemilczane i nie ma się już czym ekscytować? Jakich sfer zakazanych dotyka współczesny teatr? Czy skandale teatralne są jeszcze efektem estetycznej rewolucji, czy raczej politycznej dyskusji, a może jedynie stanowią obyczajową sensację? W jakich sytuacjach teatr narusza tabu i dlaczego?

Chcielibyśmy aby wystąpienia prezentowane w trakcie konferencji poruszały następujące kwestie z zakresu teorii teatru, historii myśli teatralnej, praktyki wykonawczej i dramatopisarskiej:

– stare i nowe tabu w teatrze

– skandal teatralny i jego funkcje

– przełamywanie tabu jako strategia artystyczna

– wstrząs (szok) artystyczny

– tabu obyczajowe i religijne

– tabu i rejony intymne

– to, co wstrętne, ohydne i obmierzłe

– tabu a poprawność polityczna

– renesans pojęcia tabu w polskiej przestrzeni publicznej i sztukach performatywnych

– cenzura i treści nieobecne w teatrze

– tabu a współczesna krytyka teatralna

Referaty i publikacja:

Czas przeznaczony na prezentację referatu wynosi 20 minut.

Organizatorzy planują wydanie w monografii pokonferencyjnej referatów, które otrzymają pozytywną recenzję. Referaty (do 25 tys. znaków) należy przesyłać do 30.06.2017.

 

Opłata konferencyjna:

Opłata konferencyjna (pokrywająca koszty wyżywienia i koszty organizacyjne, także koszty publikacji) wynosi 200 zł. Organizatorzy konferencji nie zapewniają noclegu i nie zwracają kosztów dojazdu. Możemy pomóc w rezerwacji miejsca noclegowego w pokojach gościnnych domów studenckich UŁ.

Zgłoszenia:

Prosimy o przesyłanie załączonego formularza zgłoszeniowego (https://drive.google.com/open?id=0B2ww5QeRyOc6b1prVW1qMGExRjg) do 10 kwietnia 2017 na adres: kolonaukoweteatrologow@gmail.com Do 15 kwietnia zostaną Państwo poinformowani o przyjęciu zgłoszenia.

Sekretarze konferencji:

mgr Maria Janus

Joanna Królikowska

———————————

Poprzednie konferencje SKNT:

Pomiędzy „nim” a „mną”. Dialog dramatyczny jako przestrzeń mediacji;

Dyskurs ciała w teatrze współczesnym;

Ślady Brechta w najnowszym teatrze i dramacie;

Transgresje współczesnego teatru;

Jedzenie w teatrze i dramacie;

Teatr – niebezpieczna przyjemność

Reklamy